• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Jakie czynniki wpływają na zużycie paliwa.

Prawo zmienia się w pewnym sensie cały czas – obecnie wiemy, w jaki sposób to wygląda, a w jaki sposób sprawy oraz spory prawne wyglądały wcześniej? Niegdyś proces inaugurował się skargą powoda zwaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na sprawę do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Formy uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią lub też pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony stemplem książęcą, który w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok początkowo był wyłącznie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a domenom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula jaką sąd zobowiązywał tracącego do trwałego milczenia bądź zakład w wyznaczonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą działa nadal.

1. Zajrzyj tutaj

2. Zobacz stronę

Co to jest współczynnik oporu powietrza (Cd)?

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.